Förändring av fjärrvärmetaxan i Tingsryd, Urshult och Linneryd fr o m 2017-01-01

Tingsryds energi AB kommer som en följd av allmänna kostnadshöjningar att höja fjärrvärmetaxan fr.o.m 2017-01-01. Förbrukningsvagiften höjs med 1 öre/kWh exkl. moms till 75,75 öre inkl. moms. För hyresfastigheter/handelsfastigheter och offentliga lokaler höjs taxan också med 1 öre/kWh exkl. moms. För tillverkande industrier höjs taxan med 2,8 öre/kWh vid förbrukning mellan 0 och 500 MWh, med 3,1 öre/kWh mellan 501 och 2 500 MWh och med 2 öre/kWh vid förbrukning mer än 2 500 MWh.

Andra Nyheter

2018-04-04

Till Fjärrvärmekunder i Väckelsång och Linneryd

2018-01-25

Ny möjlighet för dig som är fjärrvärmekund hos oss!

2017-12-19

Fjärrvärmekunder Urshult

2017-12-12

Information till fjärrvärmekunder i Urshult

2017-10-02

Förändring av fjärrvärmetaxan för större förbrukare från och med 2018-01-01

2017-10-02

Oförändrad fjärrvärmetaxa för villor/småhus under 2018

2016-09-29

Oförändrad fjärrvärmetaxa i Väckelsång även under 2017

2016-09-29

Förändring av fjärrvärmetaxan i Tingsryd, Urshult och Linneryd fr o m 2017-01-01