Kontakt 

Tingsryds Energi AB 

Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100 

> Karta 

> Kontaktpersoner

Felanmälan 

Om du får problem med värme eller varmvatten är du välkommen att ringa oss Vardagar 08.00 – 16.00, tfn 070-274 42 14, 070/274 45 78 och 070/694 74 03. 
Vid övrig tid görs anmälan till 070/606 43 26.

Innan du ringer är det bra om du kontrollerar följande: 
 

Aktuella driftsstörningar 

 

Fjärrvärmeanläggningen 

  • Kontrollera fjärrvärmecentralens inkommande temperatur, den skall vara minst 60 grader. 
  • Kontrollera säkringarna i din elcentral. 

Fastighetens anläggning 

  • Kontrollera att cirkulationspumpen fungerar. Genom att lägga handen eller örat mot pumpen kan du känna om den vibrerar. 
  • Kontrollera att du inte har luft i dina radiatorer (element) samt att du har tillräckligt med vatten i ditt expansionskärl. 

Har du ett kraftigare läckage från din värmeväxlare?

Stäng av huvudventilerna för fjärrvärmen (sitter normalt innanför väggen där fjärrvärmen kommer in). Stäng därefter av kallvattnet vid vattenmätaren. 
 

Fel under garantitiden 

Under garantitiden åtgärdar vi naturligtvis fel på fjärrvärmeanläggningen utan kostnad. Du har två års garanti från inkopplingsdatum.