Kontakt 

Tingsryds Energi AB 

Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100 

> Karta 

> Kontaktpersoner

Installation steg för steg 

Steg för steg 

Utbyggnaden av fjärrvärmen sker etappvis. Ibland finns dock redan befintliga ledningar som du kan ansluta till. 

Från gatan

Ditt hus ansluts till de fjärrvärmeledningar som ligger i gatan.

In i huset

Genomföringen görs på lämpligt ställe, t ex till en tvättstuga eller grovkök, där din värmecentral placeras. Då anslutningen är klar monteras en huv över centralen. 

Rör- och elarbeten

Vi kopplar bort den gamla pannan från värmesystemet. Fjärrvärmeväxlaren monteras och ansluts mekaniskt och elektriskt. Eftersom värmemätaren är fjärravläst, debiteras alltid den faktiska förbrukningen. 

Färdig installation

När installationen är klar, slutbesiktigas centralen och överlämnas till kunden. Garantitiden är två år. Här visas ett exempel på en färdig anläggning.