Kontakt 

Tingsryds Energi AB 

Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100 

> Karta 

> Kontaktpersoner

Kan vi få fjärrvärme?

I de bostadsområden där fjärrvärmeledningar redan är dragna finns ofta möjligheter att gå över till fjärrvärme mot en något förhöjd anslutningskostnad. Bor du i ett område där vi ännu inte hunnit bygga ut fjärrvärmen, får du ett erbjudande av oss så snart området är aktuellt för utbyggnad. Kontakta oss gärna för att få ett pris på anslutning av din fastighet till fjärrvärmenätet. 
 
Verksamheten bedrivs dock på helt affärsmässiga villkor, inte med kommunala medel. Tryggheten för våra kunder, att fjärrvärmen ska vara det bästa alternativet även imorgon, kräver därför att vi bara bygger när våra baskrav på lönsamhet i projekten uppfylls. Finns inte ditt område med så anmäl ditt intresse i alla fall. Troligen är det flera av dina grannar som tänker som du. 
 
Så här fungerar kartan över våra fjärrvärmenät
 
Klicka på texten "Våra fjärrvärmenät" nedan. 
 
För att navigera i kartan, använd mushjulet för in- och utzoomning. Tryck vänster eller höger på musknapparna och hålla ner för att flytta kartan.
 
 
Komplett offert 
För att du ska få kontroll över vad dina faktiska kostnader och utgifter skulle bli med fjärrvärme gör vi en årskostnadskalkyl, som grundar sig på den värmeförbrukning du har idag. Kalkylen är kostnadsfri.
 
I vår offert för anslutningsavgift ingår kulvertanslutning, återställning, värmeväxlare samt mätutrustning.