Kontakt 

Tingsryds Energi AB 

Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100 

> Karta 

> Kontaktpersoner

Så här fungerar det 

Fjärrvärmen består av tre delar, en fjärrvärmecentral som finns i ditt hus, ett fjärrvärmenät och produktionsanläggningar. I fjärrvärmecentralen överförs värmen från fjärrvärmenätet via värmeväxlare till ditt uppvärmningssystem och ditt varmvatten. 

Klicka på bilden för att visa den i större format. 


Tre system 

1. Husets kranvattensystem

Ditt vatten värms upp av fjärrvärmevattnet i din växlare, men utan att de blandas. Det avkylda fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt. 

2. Värmeverket 

Här värmer vi fjärrvärmevattnet som därefter leds till husen via ett slutet rörsystem. Det avkylda fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt.

3. Husets värmesystem (elementen) 

Detta är ett slutet system som pumpas runt i ditt hus. Precis som för varmvattnet så överförs värmen från fjärrvärmen till ditt lokala värmesystem.