Kontakt 

Tingsryds Energi AB 

Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100 

> Karta 

> Kontaktpersoner

Närvärmeverk i Väckelsång 

 

Förklaring av olika begrepp: 

- 1 MW (mega watt) = 1.000 kW (kilo watt), effektenhet. 
- 1 MWh (mega watt timme) = 1.000 kWh (kilo watt timme), energienhet.

Värmeverket i Tingsryd 

Under 2015 investerades cirka 20 mkr i ytterligare en biobränslepanna för att öka kapaciteten och för att uppnå vårt vårt miljömål, att basera vår produktion på förnyelsebara bränslen som bark och flis från lokala sågverksindustrin.                    Våra oljepannor kommer framöver att nyttjas som reservkraft vid driftsavbrott.
 

Värmeverket i Tingsryd

Byggt 2001/2015
  • Två biobränslepanna 6 MW) respektive 3 MW, en rökgaskondensor (1,5 MW) samt två oljepannor som reservkraft. 
  • Årlig energiproduk-tion uppgår till ca 33 GWh. 
  • Biobränslen svarar för cirka 98% av produktionen.