Vad ingår i anslutningsavgiften? 

Vad ingår i anslutningsavgiften 

  • Nedmontering och bortforsling av befintlig panna 
  • Grävning från gata, max 10 m. Om avståndet är längre debiteras 1 000 kr/m 
  • Installation av värmeväxlare och styrutrustning 
  • Återställning efter grävning 

Egen grävning 

Om du väljer att själv gräva från gatan in till huset kan du få rabatt på installationskostnaden. 

Egen bortforsling av pannan 

Du kan också få rabatt på installationskostnaden om du själv ombesörjer borttransporten av pannan. 

 

Tänk på att arbetskostnaden för fjärrvärmeanslutning kan vara berättigad till ROT-avdrag.

 

Dags för nytt avtal? 

Jämför våra priser och bli kund hos oss. 

PriserBli kund

Har du fler frågor?

Vill du veta mer om fjärrvärme? Ring, maila eller kom förbi vårt kontor!

Kontakta oss