Kontakt 

Tingsryds Energi AB 

Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100 

> Karta 

> Kontaktpersoner

Välj fjärrvärme 

Miljövänligt 

När vi ersätter fossil olja med biobränslen reduceras utsläppen av bl a växthusgaser. Ett modernt fjärrvärmeverk är dessutom betydligt mer miljöeffektivt än en egen anläggning, högre verkningsgrad och avancerad rening. 

Ekonomiskt 

Du kan minska din uppvärmningskostnad väsentligt om du byter till fjärrvärme. Se prisjämförelsen mellan olika uppvärmningsalternativ till höger. 

Enkelt, tryggt och bekvämt 

När din fjärrvärmecentral installerats frigörs utrymme för andra ändamål t ex ett hobbyrum i det gamla pannrummet. En fjärrvärmeanläggning kräver minimal skötsel. Du kan enkelt reglera energiuttaget och därmed styra kostnaderna. 

Rot-avdrag 

Du kan ansöka om ROT-avdrag oberoende av vilken uppvärmningsform du haft tidigare.