Kontakt 

Tingsryds Energi AB 

Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100 

> Karta 

> Kontaktpersoner

Vanliga frågor om fjärrvärme 

Om du inte hittar din fråga, är du välkommen att kontakta oss på 0477/44 212 

Hur utvecklas priserna på fjärrvärme? 

Under de senaste åren har fjärrvärmepriset varit stabilt och hävdat sig väl sig väl i konkurrensen med andra uppvärmningsalternativ. 

Om vi ansluter till fjärrvärme – är vi fast i fjärrvärme då? 

Du är aldrig bunden till fjärrvärmen. Du kan när som helst säga upp avtalet och välja en annan uppvärmningsform.Uppsägningstiden är 3 månader. 

Varför skiljer prisnivån mellan Väckelsång och övriga orter? 

Förutsättningarna i samband med utbyggnaderna i Tingsryd, Urshult och Linneryd var helt annorlunda. Utbyggnaden i Väckelsång har framförallt motiverats av vårt miljöansvar. Ur ekonomisk synpunkt bedömer vi att utbyggnaden på sikt skall uppnå en godtagbar lönsamhet och därigenom inte utgöra en belastning för övriga kunder.

Används vinsten till att täcka förluster i övrig kommunal verksamhet? 

Enligt fjärrvärmelagen ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder vilket innebär att medel inte får överföras för förlusttäckning i andra verksamheter. Däremot har naturligtvis en ägare rätt till en skälig ersättning vilket kommunen dock inte har utnyttjat sedan bolagets start. Såväl bolagets som våra ägares ambition är att Tingsryds Energi AB skall bidra till en positiv utveckling för Tingsryds kommun genom att erbjuda ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ. Det finns också en offentlig tillsyn av fjärrvärmebranschen genom Energimarknadsinspektionen som bl.a skall bevaka konsumenternas intressen. 

Vad kostar det om jag vill ansluta senare? 

Om du känner dig osäker och inte vill ansluta i samband med utbyggnaden av området, rekommenderar vi att förbereda en kommande anslutning genom att lägga en kulvertledning, kostnad för närvarande 20 000 kr. Du höjer värdet på din fastighet, och undviker tilläggskostnader i samband med en senare anslutning. 

Är inte bergvärmepump mer ekonomiskt? 

Om man enbart ser till driftskostnaden så är den billigare än fjärrvärmen. Investeringskostnaden är däremot oftast mer än dubbelt så hög. Värmepumpen har en känslig elektronik och fler rörliga delar vilket ökar risken för driftstörningar. Även livslängden skiljer väsentligt till fjärrvärmens fördel. Det många inte tänker på är att värmepumpen normalt inte dimensioneras för husets hela värmebehov, vilket innebär att någon form av tillsatsvärme behövs vid låg utetemperatur. Man får heller inte glömma bort att det blir en högre fast kostnad för elen eftersom värmepumpen oftast kräver en högre huvudsäkring. 

Varför kan ni inte ansluta min fastighet? 

Utbyggnad av fjärrvärme är förenad med relativt stora investeringar. Om fastigheterna ligger glest blir kostnaderna för grävning och ledningsdragning höga. Det krävs alltså att andelen som vill ansluta inom ett område är relativt hög. Lämna gärna in en intresseanmälan eller kontakta oss på telefon 0477/44 212 så vet vi var intresset finns. 

Får vi tillräckligt med tappvarmvatten 

Tappvarmvattnet produceras omedelbart och kontinuerligt när behov uppstår. Det innebär att tillgången på tappvarmvatten är nästan obegränsad. Dessutom hettas vattnet upp till över 100 °C, vilket ger en god tappvarmvattenkvalité. 

Vad händer om min panna går sönder innan jag blir ansluten till fjärrvärmen? 

Om din fastighet ligger inom ett område där TEAB beslutat bygga ut fjärrvärme kan vi hjälpa dig med provisoriska åtgärder tills vi byggt ut ledningar fram till ditt hus. En förutsättning är att du tecknar avtal om fjärrvärme. Om vi har begagnad utrustning hemma kan du få låna den. Då betalar du självkostnadspris för arbete samt material, dock maximalt 5 000 kronor inkl moms. 

Jag har fjärrvärme i min villa och skall flytta. Hur anmäler jag det? 

Du kan antingen ringa oss på 0477/ 44 212 eller fylla i en flyttanmälan här på hemsidan. 

Hur ofta kommer fakturan? 

Fjärrvärmefakturan kommer en gång per månad med undantag för perioden juli-augusti som faktureras i september. Eftersom vi fjärravläser din mätare faktureras alltid den faktiska förbrukningen. 

Är fjärrvärme bra för miljön?

Tingsryds Energi AB eldar till mer än 95% med biobränslen som ingår i det naturliga kretsloppet. Våra värmeverk har dessutom avancerad utrustning med högre verkningsgrad och bättre rening än vad man kan uppnå i en egen anläggning. 

Vad innehåller röken som kommer ur skorstenen? 

Till allra största delen är det vattenånga. Vårt biobränsle har en genomsnittlig fukthalt om ca 50% som avges i samband med förbränningen. Efter rening utnyttjas rökgaserna som drivkälla för vår rökgaskondensor som årligen producerar cirka 6 000 MWh. 

Vilka garantier lämnar ni?

Vi lämnar 2 års garanti på den anläggning vi installerar. Därefter svarar kunden för underhåll av fjärrvärmeanläggningen.