Ang fjärrvärmepriser från 24-01-01

Publicerad: 28 september 2023

Under många år har Tingsryds Energi AB haft en mycket stabil och låg kostnadsnivå, med endast små prisjusteringar. På grund av markant ökade biobränslepriser i kombination med det rådande omvärlds- och konjunkturläget, har vi nödgats göra en högre höjning av fjärrvärmepriset än vanligt. Den nya prislistan kommer att kommuniceras ut till våra kunder under första halvan av oktober.

Vill du veta mer om bakgrunden till höjningen, läs här