Kontakt 

Tingsryds Energi AB 

Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100 

> Karta 

> Kontaktpersoner

Mer information om ROT-avdraget finns på:

Du kan få bidrag för ombyggnad 

Rotavdrag för installation av fjärrvärme 

Du som installerar fjärrvärme kan göra avdrag för arbetskostnaden oavsett vilken uppvärmningsform du haft tidigare. 
 
Skattereduktionen uppgår till 30% av arbetskostnaden. Varje person får göra avdrag med maximalt 50 000 kr. Om ni är två som äger huset gemensamt kan avdrag göras med högst 100 000 kr per år om arbetskostnaden uppgår till 200 000 kr eller mer.
 

Villkor för ROT-avdrag är bl a: 

  • Att beställaren av fjärrvärmeanslutningen är ägare till fastigheten/bostadsrätten. 
  • Att byggnaden skall vara äldre än 5 år 
  • ROT-arbetet skall avse sökandens hushåll 
  • Sökanden skall vara minst 18 år