Varför ökar biobränslepriserna kraftigt?

Priserna på biobränsle har ökat kraftigt beroende på en stor ökad efterfrågan från många länder i Europa samtidigt som vi ser en minskad tillgång beroende på en rad faktorer som råkat sammanfalla:

  • På grund av kriget i Ukraina, har flödena från Ryssland, Ukraina, Belarus m fl länder strypts och länder som tidigare importerade därifrån vänder sig nu istället till bl a Sverige
  • Den nuvarande ekonomiska situationen i Sverige har bl a minskat husbyggandet, vilket i sin tur ger mindre restvolymer i form av exempelvis flis, vilket vi använder oss av i våra värmeverk
  • Den svaga svenska kronan gör att det är billigt att importera från Sverige
  • Volymer av träd som var insektsskadade och därför använts som biobränslen har avtagit

 

Varför stannar inte biobränslet i Sverige utan exporteras?

Biobränslemarknaden fungerar som vilken marknad som helst, dvs säljs på en internationell marknad. Priserna styrs av tillgång och efterfrågan. Eftersom länder med hög betalningsvilja vill köpa bränslet från Sverige, går stora volymer utomlands och priserna pressas uppåt. I många andra länder är fjärrvärmen också dyrare än i Sverige vilket medverkar till att det finns större utrymme att betala mer.

Priser och villkor 

 

Taxa för villor från och med 2023-01-01

 

Område

Fast avgift

Energipris

Tingsryd, Linneryd, Urshult, Väckelsång 145:- 88,1 öre/kWh

 

Prislistor och beräkningsexempel från och med 2023-01-01

Prislista för villor

Beräkningsexempel villor

Serviceavtal villa

1.500:- per år inkl moms

För fullständiga villkor, läs här

Vad räknas som villa? 

För att räknas som villakund ska fastigheten vara en en- eller tvåfamiljsvilla.

 

Taxa för flerbostadshus och lokaler

Prislista från och med 2023-01-01

Prislista för flerbostadshus och lokaler i Tingsryd, Linneryd och Urshult

Prislista för flerbostadshus och lokaler i Väckelsång

Beräkningsexempel kommersiella fastigheter

 

 

Beslut TEAB's styrelsen avseende taxor 2023 

 Fakturering 

Fjärrvärmefakturan kommer en gång per månad. Vi fakturerar alltid verklig förbrukning, eftersom vi kan fjärravläsa din värmecentral. Om du har frågor om fakturan, kontakta oss på 0477/44 212 Välj gärna att betala din faktura med autogiro, enkelt och bekvämt.

Tyvärr kan vi i dagsläget inte erbjuda e-faktura till våra kunder. Önskar du däremot få faktura via mail kan vi ombesörja det. Vänligen maila oss till tingsrydsenergi@tingsryd.se eller ring vår administratör på tfn  0477/44212.

 

Om du skall flytta 

Du kan anmäla flyttning per telefon, 0477/44 212. Det går också att göra en flyttanmälan här på hemsidan. 

 

Villkor för fjärrvärmeförsäljning 

Info ang nya villkor från och med 2023-09-01

Fjärrvärmelagen 

Allmänna villkor för försäljning till konsument gäller till och med 2023-08-31

Allmänna villkor för försäljning till konsument gäller från och med 2023-09-01

Allmänna villkor för försäljning till näringsidkare

 

Dags för nytt avtal? 

Jämför våra priser och bli kund hos oss. 

PriserBli kund

Har du fler frågor?

Vill du veta mer om fjärrvärme? Ring, maila eller kom förbi vårt kontor!

Kontakta oss