Varför ökar biobränslepriserna kraftigt?

Priserna på biobränsle har ökat kraftigt beroende på en stor ökad efterfrågan från många länder i Europa samtidigt som vi ser en minskad tillgång beroende på en rad faktorer som råkat sammanfalla:

  • På grund av kriget i Ukraina, har flödena från Ryssland, Ukraina, Belarus m fl länder strypts och länder som tidigare importerade därifrån vänder sig nu istället till bl a Sverige
  • Den nuvarande ekonomiska situationen i Sverige har bl a minskat husbyggandet, vilket i sin tur ger mindre restvolymer i form av exempelvis flis, vilket vi använder oss av i våra värmeverk
  • Den svaga svenska kronan gör att det är billigt att importera från Sverige
  • Volymer av träd som var insektsskadade och därför använts som biobränslen har avtagit

 

Varför stannar inte biobränslet i Sverige utan exporteras?

Biobränslemarknaden fungerar som vilken marknad som helst, dvs säljs på en internationell marknad. Priserna styrs av tillgång och efterfrågan. Eftersom länder med hög betalningsvilja vill köpa bränslet från Sverige, går stora volymer utomlands och priserna pressas uppåt. I många andra länder är fjärrvärmen också dyrare än i Sverige vilket medverkar till att det finns större utrymme att betala mer.

Priser och villkor 

 

 

 

 

 

Taxa för villor från och med 2024-01-01

 

Område

Fast avgift

Energipris

Tingsryd, Linneryd, Urshult, Väckelsång 145:- 1,15 kr/kWh

 

Prislistor och beräkningsexempel från och med 2024-01-01

Prislista villor

Beräkningsexempel villor

 

Serviceavtal villa

125:- per månad inkl moms

För fullständiga villkor, läs här

Vad räknas som villa? 

För att räknas som villakund ska fastigheten vara en en- eller tvåfamiljsvilla.

 

 

Prislista från och med 2024-01-01

Prislista för kommersiella fastigheter i Tingsryd, Väckelsång, Linneryd och Urshult

Beräkningsexempel för kommersiella fastigheter

Beslut TEAB's styrelse avseende taxor 2023 

Beslut TEAB's styrelse avseende taxor 2024

 Fakturering 

Fjärrvärmefakturan kommer en gång per månad. Vi fakturerar alltid verklig förbrukning, eftersom vi kan fjärravläsa din värmecentral. Om du har frågor om fakturan, kontakta oss på 0477/44 212 Välj gärna att betala din faktura med autogiro, enkelt och bekvämt.

Numer kan vi i erbjuda e-faktura till våra kunder. Vänligen maila oss till tingsrydsenergi@tingsryd.se eller kontakta ekonomikontoret via kommunens växel 0477/44100.

 

Om du skall flytta 

Du kan anmäla flyttning per telefon, 0477/44 212. Det går också att göra en flyttanmälan här på hemsidan. 

 

Villkor för fjärrvärmeförsäljning 

Fjärrvärmelagen 

Allmänna villkor för försäljning till konsument gäller från och med 2023-09-01

Allmänna villkor för försäljning till näringsidkare

 

Dags för nytt avtal? 

Jämför våra priser och bli kund hos oss. 

PriserBli kund

Har du fler frågor?

Vill du veta mer om fjärrvärme? Ring, maila eller kom förbi vårt kontor!

Kontakta oss