Kontakt 

Tingsryds Energi AB 

Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100 

> Karta 

> Kontaktpersoner

Anslutningsavgifter 

Taxa för villor 

Nyckelfärdig anläggning inklusive anslutningsavgift 60 000 kr 
Kulvertdragning från tomtgräns till husgrund utan installation av värmeväxlare 20 000 kr 
Tillägg utöver anslutningsavgift vid anborrning på befintlig ledning
eller enligt offert
 15 000 kr 
 
Samtliga priser inklusive moms. 
Tänk på att du har möjlighet att ansöka om ROT-avdrag på arbetskostnaden. 

Taxor för hyresfastigheter, tillverkningsindustri m m 

Enligt lämnad offert.