Värmeverket i Tingsryd 

Under 2015 investerades cirka 20 mkr i ytterligare en biobränslepanna för att öka kapaciteten och för att uppnå vårt vårt miljömål, att basera vår produktion på förnyelsebara bränslen som bark och flis från lokala sågverksindustrin. Våra oljepannor kommer framöver att nyttjas som reservkraft vid driftsavbrott.

Byggt 2001/2015

 • Två biobränslepanna 6 MW) respektive 3 MW, en rökgaskondensor (1,5 MW) samt två oljepannor som reservkraft. 
 • Årlig energiproduk-tion uppgår till ca 33 GWh. 
 • Biobränslen svarar för cirka 99,5 % av produktionen.

 

Värmeverket i Väckelsång 

Byggt 2010 

Under hösten 2010 började vi leverera värme från vårt värmeverk i Väckelsång.

 • Två biobränslepanna om vardera 400 kW och en solvärmeanläggning på 150 kW
 • Oljepanna som reservkraft 
 • Värmeleverans ca 2,5 GWh
 • Biobränslen och solvärme beräknas svarar 98 % av produktionen

Värmeverket i Linneryd

Byggt 2021

Taget i drift under februari 2022

 • En biobränslepanna om 3 000 kW
 • Oljepanna son reserv
 • Fjärrvärmeleverans ca 3,0 GWh
 • Hetvattenleverans ca 12,0 GWh

 

Fjärrvärme i Urshult

Här köper Tingsryds Energi AB värme från lokala producenter och levererar till kunderna i eget fjärrvärmenät.

Urshult, fjärrvärmeleverans ca 6,6 GWh

 

 

Dags för nytt avtal? 

Jämför våra priser och bli kund hos oss. 

PriserBli kund

Har du fler frågor?

Vill du veta mer om fjärrvärme? Ring, maila eller kom förbi vårt kontor!

Kontakta oss