Kontakt 

Tingsryds Energi AB 

Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100 

> Karta 

> Kontaktpersoner

Fjärrvärmelagen 

Genom den nya lagen förstärks skyddet för konsumenterna i samband med avbrott i leveransen av fjärrvärme. Den ger också kunden en rätt att förhandla med fjärrvärmebolaget när taxan förändras. Om parterna inte kan komma överens på egen hand kan de ansöka om medling hos en fjärrvärmenämnd. Vidare ska fjärrvärmeföretagen lämna uppgifter om drift- och affärsförhållanden i verksamheten.

Har du frågor om fjärrvärmelagen är du välkommen att kontakta oss på 0477/44 212.