Frågor och svar

Om vi ansluter till fjärrvärme – är vi fast i fjärrvärme då?

Du är aldrig bunden till fjärrvärmen. Som fjärrvärmekund hos TEAB kan du på eget ansvar ansluta/behålla ytterligare uppvärmningskälla.  Förutsättningen är dock att VVS-systemet är anpassat för parallella system, kontakta oss så hjälper vi dig att kontrollera detta. Det går även att när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på 3 månader.

Kan jag få min faktura som e-faktura?

Nu kan även du som privatperson få e-faktura. Kontakta ekonomiavdelningen Berit Rask, så hjälper hon dig. E-post: berit.rask@tingsryd.se 

Hur utvecklas priserna på fjärrvärme?

Under de senaste åren har fjärrvärmepriset varit stabilt och hävdat sig väl sig väl i konkurrensen med andra uppvärmningsalternativ. Tyvärr ser vi nu en annan utveckling beroende påökade biobränslepriser.

Priserna på biobränsle har ökat kraftigt beroende på en stor ökad efterfrågan från många länder i Europa samtidigt som vi ser en minskad tillgång beroende på en rad faktorer som råkat sammanfalla:

  • På grund av kriget i Ukraina, har flödena från Ryssland, Ukraina, Belarus m fl länder strypts och länder som tidigare importerade därifrån vänder sig nu istället till bl a Sverige
  • Den nuvarande ekonomiska situationen i Sverige har bl a minskat husbyggandet, vilket i sin tur ger mindre restvolymer i form av exempelvis flis, vilket vi använder oss av i våra värmeverk
  • Den svaga svenska kronan gör att det är billigt att importera från Sverige
  • Volymer av träd som var insektsskadade och därför använts som biobränslen har avtagit

Varför stannar inte biobränslet i Sverige utan exporteras?

Biobränslemarknaden fungerar som vilken marknad som helst, dvs säljs på en internationell marknad. Priserna styrs av tillgång och efterfrågan. Eftersom länder med hög betalningsvilja vill köpa bränslet från Sverige, går stora volymer utomlands och priserna pressas uppåt. I många andra länder är fjärrvärmen också dyrare än i Sverige vilket medverkar till att det finns större utrymme att betala mer.

Används vinsten till att finansiera övrig kommunal verksamhet?

Enligt fjärrvärmelagen ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder vilket innebär att medel inte får överföras för förlusttäckning i andra verksamheter. Däremot har naturligtvis en ägare rätt till en skälig ersättning vilket kommunen dock inte har utnyttjat sedan bolagets start. Såväl bolagets som våra ägares ambition är att Tingsryds Energi AB skall bidra till en positiv utveckling för Tingsryds kommun genom att erbjuda ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ. Det finns också en offentlig tillsyn av fjärrvärmebranschen genom Energimarknadsinspektionen som bl.a skall bevaka konsumenternas intressen. 

Vad kostar det om jag vill ansluta senare?

Om du känner dig osäker och inte vill ansluta i samband med utbyggnaden av området, rekommenderar vi att förbereda en kommande anslutning genom att lägga en kulvertledning, kostnad för närvarande 30 000 kr. Du höjer värdet på din fastighet, och undviker tilläggskostnader i samband med en senare anslutning. 

Är inte bergvärmepump mer ekonomiskt?

Investeringskostnaden är oftast mer än dubbelt så hög. Värmepumpen har en känslig elektronik och fler rörliga delar vilket ökar risken för driftstörningar. Även livslängden skiljer väsentligt till fjärrvärmens fördel. Det många inte tänker på är att värmepumpen normalt inte dimensioneras för husets hela värmebehov, vilket innebär att någon form av tillsatsvärme behövs vid låg utetemperatur. Man får heller inte glömma bort att det blir en högre fast kostnad för elen eftersom värmepumpen oftast kräver en högre huvudsäkring. Även driftskostnaden, förbrukningskostnaden, är lägre avseende fjärrvärmen än bergvärmen.

Varför kan ni inte ansluta min fastighet?

Utbyggnad av fjärrvärme är förenad med relativt stora investeringar. Om fastigheterna ligger glest blir kostnaderna för grävning och ledningsdragning höga. Det krävs alltså att andelen som vill ansluta inom ett område är relativt hög. Lämna gärna in en intresseanmälan eller kontakta oss på telefon 0477/44 212 så vet vi var intresset finns. 

Varför får jag grönt vatten i kranen?

Vi jobbar ständigt för att förbättra vårt fjärrvärmenät. Vi har under hösten tillsatt ett ofarligt, grönt färgmedel i vårt fjärrvärmenät. Detta gör vi för att lättare kunna upptäcka och spåra eventuella inre läckage på fjärrvärmeväxlare.

De flesta av er kommer inte att märka av infärgningen alls, det är endast de kunder som har en läcka i sin varmvattenväxlare som får grönt vatten i kranen.

Om ni, när ni tappar upp varmvatten från era kranar, får grönt vatten, tyder det på att det finns ett inre läckage i varmvattenväxlaren i er fastighet. Kontakta oss då antingen genom att ringa (våra telefonnummer hittar du här) eller e-posta till oss på tingsrydsenergi@tingsryd.se för att vi ska kunna åtgärda läckaget.

Vattnet färgas med Pyranin som är ett livsmedelsklassat, ofarligt och luktfritt natriumsalt. Ämnet är inte skadligt och färgar inte av sig på tyg, hud eller hår. Det är vanligt att diskmedeln innehåller samma typ av färg.

Information om PyraGreen

Hur hanterar Tingsryds Energi AB den nya personuppgiftslagen (GDPR)?

Vi följer helt och fullt Tingsryds kommuns riktlinjer för detta. Du kan läsa om hur kommunen hanterar frågan här.

Dags för nytt avtal? 

Jämför våra priser och bli kund hos oss. 

PriserBli kund

Har du fler frågor?

Vill du veta mer om fjärrvärme? Ring, maila eller kom förbi vårt kontor!

Kontakta oss