Kontakt 

Tingsryds Energi AB 

Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100 

> Karta 

> Kontaktpersoner

Skötseltips 

Genom regelbunden tillsyn kan du själv medverka till att undvika störningar på din anläggning. 

Kontrollera läckage 
Kontrollera regelbundet att det inte finns några läckage. Från spillröret är det dock naturligt om det droppar lite ibland. 

Kontrollera trycket 

Kontrollera trycket i värmesystemet. Trycket skall ligga på 0,5 – 1 bar. 

Värme i källaren sommartid 

Brukar du få problem med fukt i källaren sommartid? Ring 070/274 4214 (Nils-Olof Rönn) eller 070/274 45 78 (Andreas Mann) så hjälper vi dig. 

Felanmälan 

Mer information om felanmälan hittar du under Kundservice i menyn ovan