Miljö

Miljö 

Efter successiva utbyggnader av fjärrvärmen, huvudsakligen baserad på förnyelsebara biobränslen, producerar Tingsryds Energi AB idag cirka 40 000 MWh vilket motsvarar uppvärmningen av ungefär 2 100 villor. Samtidigt har vi också bidragit till en kraftig reducering av utsläppen av växthusgaser som koldioxid och kväveoxid. 

Våra miljömål 

  • Att långsiktigt sträva efter att basera vår fjärrvärmeproduktion enbart på förnyelsebara energikällor. 
  • Att genom successiva utbyggnader av nya områden och förtätning av befintliga verka för ytterligare reducering av utsläppen till miljön. 
  • Att verka för ett ökat kretsloppstänkande. 
  • Att i samverkan med leverantörer, kunder och övriga intressenter verka för en ökad miljömedvetenhet. 

Spara Energi 

Du kan själv, med enkla åtgärder sänka dina energikostnader och samtidigt göra en insats för miljön.  

Uppvärmningen står för cirka 60% av ett hushålls energiförbrukning.  Visste du att en enda grads sänkning av av inomhustemperaturen minskar din uppvärmningskostnad med ungefär 5%?

 

Mät, täta och stäng

  • Mät temperaturen på olika ställen i huset.
  • Täta dragiga fönster och ytterdörrar.
  • Stäng dörrar till kalla utrymmen.

 

Modernisera och kontrollera ditt värmesystem

Satsa på ett centralt reglersystem. Kontrollera att termostaterna fungerar.

 

Vädra snabbt och smart

Ett snabbt tvärdrag är betydligt effektivare än att låta ett fönster stå på glänt. Glöm inte att stänga av radiatorerna vid fönstren en halvtimme efter vädringen.

 

Vill du läsa mer? Gå in på Energimyndighetens hemsida. Där finner du massor med bra och spännande information om hur du kan spara energi.

 

 

Dags för nytt avtal? 

Jämför våra priser och bli kund hos oss. 

PriserBli kund

Har du fler frågor?

Vill du veta mer om fjärrvärme? Ring, maila eller kom förbi vårt kontor!

Kontakta oss