Kontakt 

Tingsryds Energi AB 

Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100 

> Karta 

> Kontaktpersoner

Miljö 

Efter successiva utbyggnader av fjärrvärmen, huvudsakligen baserad på förnyelsebara biobränslen, producerar Tingsryds Energi AB idag cirka 40 000 MWh vilket motsvarar uppvärmningen av ungefär 2 100 villor. Samtidigt har vi också bidragit till en kraftig reducering av utsläppen av växthusgaser som koldioxid och kväveoxid. 
 

Våra miljömål 

  • Att långsiktigt sträva efter att basera vår fjärrvärmeproduktion enbart på förnyelsebara energikällor. 
  • Att genom successiva utbyggnader av nya områden och förtätning av befintliga verka för ytterligare reducering av utsläppen till miljön. 
  • Att verka för ett ökat kretsloppstänkande. 
  • Att i samverkan med leverantörer, kunder och övriga intressenter verka för en ökad miljömedvetenhet.