Förändring av fjärrvärmetaxan för större förbrukare från och med 2018-01-01

Tingsryds Energi AB kommer att höja fjärrvärmetaxan fr o m 2018-01-01 enligt följande:

 

Hyres- och handelsfastigheter samt offentliga lokaler

För hyres- och handelsfastigheter samt offentliga lokaler höjs nuvarande taxa med 1 öre/kWh exkl moms

Tillverkande industrier

För tillverkande industrier höjs taxan som följd av att systemet med återbetalning av energi- och koldioxidskatten succesivt avvecklas, enligt följande (exkl. moms):

0 - 500 MWh 2,9 öre/kWh 
501 - 2 500 MWh 3,0 öre/kWh
> 2 501 MWh 1,2 öre/kWh

 

Andra Nyheter

2018-04-04

Till Fjärrvärmekunder i Väckelsång och Linneryd

2018-01-25

Ny möjlighet för dig som är fjärrvärmekund hos oss!

2017-12-19

Fjärrvärmekunder Urshult

2017-12-12

Information till fjärrvärmekunder i Urshult

2017-10-02

Förändring av fjärrvärmetaxan för större förbrukare från och med 2018-01-01

2017-10-02

Oförändrad fjärrvärmetaxa för villor/småhus under 2018

2016-09-29

Oförändrad fjärrvärmetaxa i Väckelsång även under 2017

2016-09-29

Förändring av fjärrvärmetaxan i Tingsryd, Urshult och Linneryd fr o m 2017-01-01