Förändring av fjärrvärmetaxan för större förbrukare från och med 2018-01-01

Publicerad: 2 oktober 2017

Tingsryds Energi AB kommer att höja fjärrvärmetaxan fr o m 2018-01-01 enligt följande:

 

Hyres- och handelsfastigheter samt offentliga lokaler

För hyres- och handelsfastigheter samt offentliga lokaler höjs nuvarande taxa med 1 öre/kWh exkl moms

 

Tillverkande industrier

För tillverkande industrier höjs taxan som följd av att systemet med återbetalning av energi- och koldioxidskatten succesivt avvecklas, enligt följande (exkl. moms):

0 - 500 MWh    2,9 öre/kWh 
501 - 2 500 MWh    3,0 öre/kWh
> 2 501 MWh    1,2 öre/kWh