Förändringar av fjärrvärmetaxan 2019

Publicerad: 4 oktober 2018

Från och med 2019-01-01 sker vissa förändringar i fjärrvärmetaxan. 

Anslutningsavgifterna höjs något, liksom de rörliga avgifterna i Tingsryd, Linneryd och Urshult. 

För våra kommersiella kunder strävar vi efter att förenkla  fjärrvärmeprislistan samt minska skillnaderna mellan Väckelsång och övriga fjv-nät varför vi minskar priskategorierna från 7 st till 3 st i orterna Tingsryd, Urshult och Linneryd och i Väckelsång från 3 st till 2 st.

Våra nya prislistor avseende kan du läsa om här