Grönt vatten i kranen?

Publicerad: 13 mars 2023

Kommer det grönt vatten ur kranen? Det beror på ett läckage i fjärrvärmeväxlaren. För närvarande misstänker vi att det finns läckage i Urshult.

Vänligen kontakta oss via kommunens växel på tfn 0477/441 00 eller mejla till oss: tingsrydsenergi@tingsryd.se snarast så att vi kan åtgärda läckaget. 

Vi jobbar ständigt för att förbättra vårt fjärrvärmenät. Vi har under hösten tillsatt ett ofarligt, grönt färgmedel i vårt fjärrvärmenät. Detta gör vi för att lättare kunna upptäcka och spåra eventuella inre läckage på fjärrvärmeväxlare.

De flesta av er kommer inte att märka av infärgningen alls, det är endast de kunder som har en läcka i sin varmvattenväxlare som får grönt vatten i kranen.

Om ni, när ni tappar upp varmvatten från era kranar, får grönt vatten, tyder det på att det finns ett inre läckage i varmvattenväxlaren i er fastighet. Kontakta oss då antingen genom att ringa (våra telefonnummer hittar du här) eller e-posta till oss på tingsrydsenergi@tingsryd.se för att vi ska kunna åtgärda läckaget.

Vattnet färgas med Pyranin som är ett livsmedelsklassat, ofarligt och luktfritt natriumsalt. Ämnet är inte skadligt och färgar inte av sig på tyg, hud eller hår. Det är vanligt att diskmedeln innehåller samma typ av färg.

Information om PyraGreen