Kraftigt ökade priser på biobränsle, vi försöker här förklara varför!

Publicerad: 8 augusti 2023

Priserna på biobränsle har ökat kraftigt beroende på en stor ökad efterfrågan från många länder i Europa samtidigt som vi ser en minskad tillgång beroende på en rad faktorer som råkat sammanfalla:

  • På grund av kriget i Ukraina, har flödena från Ryssland, Ukraina, Belarus m fl länder strypts och länder som tidigare importerade därifrån vänder sig nu istället till bl a Sverige
  • Den nuvarande ekonomiska situationen i Sverige har bl a minskat husbyggandet, vilket i sin tur ger mindre restvolymer i form av exempelvis flis, vilket vi använder oss av i våra värmeverk
  • Den svaga svenska kronan gör att det är billigt att importera från Sverige
  • Volymer av träd som var insektsskadade och därför använts som biobränslen har avtagit

 

Varför stannar inte biobränslet i Sverige utan exporteras?

Biobränslemarknaden fungerar som vilken marknad som helst, dvs säljs på en internationell marknad. Priserna styrs av tillgång och efterfrågan. Eftersom länder med hög betalningsvilja vill köpa bränslet från Sverige, går stora volymer utomlands och priserna pressas uppåt. I många andra länder är fjärrvärmen också dyrare än i Sverige vilket medverkar till att det finns större utrymme att betala mer.