Vi vill gärna veta vad du tycker, därför är en kundenkät på väg! Tillsammans med din faktura är bifogat en enkät vi gärna vill att du fyller i och skickar in till oss. Senast den 4 januari vill vi ha in den.

Publicerad: 1 december 2020

Du behöver inget kuvert, du bara viker ihop enkäten med baksidan utåt och tejpar eller häftar ihop. Portot är betalt.

Tack på förhand att du tar dig tid!