Kontakt 

Tingsryds Energi AB 

Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100 

> Karta 

> Kontaktpersoner

Värmeverket i Tingsryd 

 

Förklaring av olika begrepp: 

- 1 MW (mega watt) = 1.000 kW (kilo watt), effektenhet. 
- 1 MWh (mega watt timme) = 1.000 kWh (kilo watt timme), energienhet.

Närvärmeverk i Väckelsång 

Byggt 2010 

Under hösten 2010 började vi leverera värme från vårt värmeverk i Väckelsång.
  • Två biobränslepanna om vardera 400 kW och en solvärmeanläggning på 150 kW
  • Oljepanna som reservkraft 
  • Värmeleverans ca 2,2 GWh
  • Biobränslen och solvärme beräknas svarar 100% av produktionen

Bilder