Kontakt 

Tingsryds Energi AB 

Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100 

> Karta 

> Kontaktpersoner

Vad ingår i anslutningsavgiften? 

Vad ingår i anslutningsavgiften 

  • Nedmontering och bortforsling av befintlig panna 
  • Grävning från gata, max 10 m. Om avståndet är längre debiteras 1 000 kr/m 
  • Installation av värmeväxlare och styrutrustning 
  • Återställning efter grävning 

Egen grävning 

Om du väljer att själv gräva från gatan in till huset kan du få rabatt på installationskostnaden. 

Egen bortforsling av pannan 

Du kan också få rabatt på installationskostnaden om du själv ombesörjer borttransporten av pannan. 

Ersättning för din befintliga värmeanläggning 

Om du har en relativt ny värmeanläggning kan vi, efter en bedömning, utbetala ersättning. Tänk på att du har möjlighet att ansöka om ROT-avdrag på arbetskostnaden.