Frågor och svar

Kan jag få min faktura som e-faktura?

Nej, tyvärr kan vi i dagsläget inte erbjuda e-faktura till våra kunder. Däremot kan vi ombesörja så att ni kan få den via e-post. Kontakta i så fall oss på tingsrydsenergi@tingsryd.se så ombesörjer vi det.

Hur hanterar Tingsryds Energi AB den nya personuppgiftslagen (GDPR)?

Vi följer helt och fullt Tingsryds kommuns riktlinjer för detta. Du kan läsa om hur kommunen hanterar frågan här.

Hur utvecklas priserna på fjärrvärme?

Under de senaste åren har fjärrvärmepriset varit stabilt och hävdat sig väl sig väl i konkurrensen med andra uppvärmningsalternativ. 

Om vi ansluter till fjärrvärme – är vi fast i fjärrvärme då?

Du är aldrig bunden till fjärrvärmen. Du kan när som helst säga upp avtalet och välja en annan uppvärmningsform.Uppsägningstiden är 3 månader. 

Varför skiljer prisnivån mellan Väckelsång och övriga orter?

Förutsättningarna i samband med utbyggnaderna i Tingsryd, Urshult och Linneryd var helt annorlunda. Utbyggnaden i Väckelsång har framförallt motiverats av vårt miljöansvar. Ur ekonomisk synpunkt bedömer vi att utbyggnaden på sikt skall uppnå en godtagbar lönsamhet och därigenom inte utgöra en belastning för övriga kunder.

Används vinsten till att finansiera övrig kommunal verksamhet?

Enligt fjärrvärmelagen ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder vilket innebär att medel inte får överföras för förlusttäckning i andra verksamheter. Däremot har naturligtvis en ägare rätt till en skälig ersättning vilket kommunen dock inte har utnyttjat sedan bolagets start. Såväl bolagets som våra ägares ambition är att Tingsryds Energi AB skall bidra till en positiv utveckling för Tingsryds kommun genom att erbjuda ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ. Det finns också en offentlig tillsyn av fjärrvärmebranschen genom Energimarknadsinspektionen som bl.a skall bevaka konsumenternas intressen. 

Vad kostar det om jag vill ansluta senare?

Om du känner dig osäker och inte vill ansluta i samband med utbyggnaden av området, rekommenderar vi att förbereda en kommande anslutning genom att lägga en kulvertledning, kostnad för närvarande 25 000 kr. Du höjer värdet på din fastighet, och undviker tilläggskostnader i samband med en senare anslutning. 

Är inte bergvärmepump mer ekonomiskt?

Om man enbart ser till driftskostnaden så är den billigare än fjärrvärmen. Investeringskostnaden är däremot oftast mer än dubbelt så hög. Värmepumpen har en känslig elektronik och fler rörliga delar vilket ökar risken för driftstörningar. Även livslängden skiljer väsentligt till fjärrvärmens fördel. Det många inte tänker på är att värmepumpen normalt inte dimensioneras för husets hela värmebehov, vilket innebär att någon form av tillsatsvärme behövs vid låg utetemperatur. Man får heller inte glömma bort att det blir en högre fast kostnad för elen eftersom värmepumpen oftast kräver en högre huvudsäkring. 

Varför kan ni inte ansluta min fastighet?

Utbyggnad av fjärrvärme är förenad med relativt stora investeringar. Om fastigheterna ligger glest blir kostnaderna för grävning och ledningsdragning höga. Det krävs alltså att andelen som vill ansluta inom ett område är relativt hög. Lämna gärna in en intresseanmälan eller kontakta oss på telefon 0477/44 212 så vet vi var intresset finns. 

Dags för nytt avtal? 

Jämför våra priser och bli kund hos oss. 

PriserBli kund

Har du fler frågor?

Vill du veta mer om fjärrvärme? Ring, maila eller kom förbi vårt kontor!

Kontakta oss